Društvo rejcev drobnice Cekin

Zaradi širjenja reje drobnice, ki se je na Slovenskem pojavila po letu 1990, se je pojavila potreba po združevanju rejcev. V želji da bi lažje in učinkoviteje prodajali meso, mleko, volno, mlečne, mesne in volnene izdelke drobnice je bilo 27.01.1997 ustanovljeno Društvo rejcev drobnice celjske in koroške regije. Društvo, ki je v letu ustanovitve štelo 33 članov in ki se je, zaradi pridružitve rejcev iz Zasavja, preimenovalo v društvo rejcev drobnice Cekin, danes šteje 258 članov.

Društvo Cekin, ki ima med 23 društvi v Sloveniji največje članstvo, je znano tudi po tem, da pokriva največji del Slovenije. Člani redijo 8500 živali različnih pasem. Člani društva se ne ukvarjajo zgolj z rejo drobnice, ampak so dejavno prisotni na različnih prireditvah s področja turizma in kulinarike kjer predstavljajo drobnico širši javnosti in potrošnikom. Ker želijo, da bi njihova reja in predelava dosegali visoko raven kvalitete, za člane organizirajo različna usposabljanja in oglede primerov dobrih praks doma in v tujini, ki pripomorejo k nenehnemu izpopolnjevanju znanja in nabiranju novih izkušenj. Veselijo se, da s svojim delom prispevajo k vse večji osveščenosti javnosti o pomembnosti in kvaliteti drobnice v prehrani.

V letu 2007 je društvo rejcev drobnice Cekin praznovalo 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je izdalo brošuro "10 let Društva rejcev drobnice Cekin".

Kontaktni podatki

Predsednik društva:
Miran Zmrzlak
e-naslov: zmrzlak.miran@gmail.com
mobitel: 040 229 666

Lokacija društva

zemljevid

Seznam članov