Društvo rejcev drobnice Goriške in Vipavske

PREDSTAVITEV DRUŠTVA REJCEV DROBNICE GORIŠKE IN VIPAVSKE

Društvo je bilo ustanovljeno v mesecu marcu leta 1996. Rejci drobnice združujejo svoje interese tako na strokovnem delu, kot tudi pri druženju in izmenjavi izkušenj v reji drobnice, predelavi mleka in mesa ter trženju.
V zadnjih desetih letih se Društvo redno udeležuje prireditve Dnevi kmetijstva slovenske Istre, kjer s trženjem mlečnih izdelkov promovirajo rejo drobnice in izdelkov ter prispevajo k ohranjanju, razpoznavnosti in uporabi drobnice na Goriškem in Vipavskem.
Vsako leto sklicujemo občni zbor na različnih lokacijah po celotnem območju občin Ajdovščina, Kanal, Miren – Kostanjevica, MO Nova Gorica, Renče - Vogrsko in Vipava, ki ga društvo pokriva.
Društvo šteje okrog 25 članov in skoraj vsako leto organizira oglede dobrih praks. Predstavniki se redno udeležujejo sestankov Zveze društev rejcev drobnice. Na celotnem območju, ki ga društvo pokriva je več kot 300 gospodarstev, ki redijo skupaj preko 4500 glav drobnice.

Predsednik društva:
Damjan Orel
Šmarje 27
5295 Branik
elektronska pošta: matevzorel@gmail.com
mobitel: (041) 363 207

Kontaktni podatki

Lokacija društva

zemljevid