Društvo rejcev drobnice Kamnik

Občina Kamnik leži na severu Slovenije pod Kamniško-Savinjskimi Alpami. Že od nekdaj je v občini razvita reja drobnice, ker se večji del kmetijskih površin nahaja v hribovitem svetu.
Največ drobnice redijo v eni izmed treh dolin, točneje v Tuhinjski dolini.
Ker smo rejci drobnice čutili večjo potrebo po medsebojnem druženju in sodelovanju, smo se odločili, da ustanovimo Društvo rejcev drobnice Kamnik. Ob ustanovitvi se je v društvo včlanilo 23 rejcev ovc, ki smo skupaj redili okrog 1200 ovc. Po nekaj letih delovanja društva se je število članov povečalo. Temu primerno se je povečal stalež ovc.
Večje število rejcev se odloča za rejo jezersko-solčavske pasme, oplemenjene z romanovsko (JSR), le manjše število rejcev ostaja pri reji čiste slovenske avtohtone jezersko-solčavske pasme (JS).

Kontaktni podatki

Predsednik društva:
Janez Pavlič
mobitel: (041) 232 130

Lokacija društva

zemljevid