Društvo rejcev drobnice Ljubljana – Sostro

Leta 2002 smo se na pobudo Oddelka za kmetijstvo pri MOL in KSS Lj. Dobrunje zbrali rejci drobnice na ustanovnem občnem zboru in postavili temelje za delovanje društva.
Društvo združuje rejce drobnice vzhodno od Ljubljane (hriboviti del MOL) ter rejce iz sosednjih občin-krajev Turjak, Grosuplje, Videm – Dobre Polje, Ambrus in Ivančna gorica. Posamezni člani so bili že vključeni v gorenjskem društvu rejcev drobnice, ob ustanovitvi pa so se včlani v domače društvo. Med člani prevladujejo rejci koz, le trije rejci se ukvarjajo z ovčerejo. Rejci živijo predvsem na hribovitih območjih vzhodnega dela ljubljanske kotline, kjer imajo urejene pašnike na slabših strmih in manj strmih zemljiščih, drobnica jim preprečuje zaraščanje bregov in čisti že zaraščeno.
V društvu imamo vključenih 55 članov in nekaj simpatizerjev. V našem društvu so predvsem ljubiteljski rejci z majhnim številom živali (1-5). Povečini imajo rejci mešane trope.
Člani društva redijo približno 250 koz in ovac, od tega imamo tudi trope ovac in koz , ki so vključeni v slovenski rejski program. Dva rejca imata čisti reji avtohtonih pasem ovc. Trop ovc mesne pasme je velik 30 živali, trop ovc mlečne pasme pa šteje 40 ovc. Dva tropa sta mesne burske koze, velikost tropa je 25-30 koz. Nekaj mlečnih tropov je slovenske srnaste koze.
Namen in cilji delovanja društva je medsebojno povezovanje, združevanje istih ciljev in uresničevanje skupnih interesov. Člani društva se izobražujemo, seznanjamo s potrebno zakonodajo, organiziramo predavanja, delavnice, strokovne ekskurzije, skrbimo za povezanost z društvi v domačem kraju in sodelujemo v krovni organizaciji rejcev drobnice. Člani našega društva sodelujejo na različnih prireditvah v občini in širše, kjer predstavimo delo članov, naše živali in tudi jedi iz mesa drobnice.
Naši rejci ohranjajo stalež živali, pri nekaterih se tropi tudi povečujejo, pridružujejo pa se nam tudi novi rejci.
V okviru programa Oživljanja in razvoja reje drobnice pri Mestni Občini Ljubljana je društvo sodelovalo tudi z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za zootehniko v Domžalah. Skupaj smo izvajali izobraževanja za rejce v obliki predavanj, tečajev, delavnic in demonstracij s področja reje, obnašanja drobnice ter predelave mesa in mleka.

Predsednik društva:
Andrej Dremelj
mobitel: (041) 716 731
elektronsak pošta: andrej.dremelj@gmail.com

Kontaktni podatki

Predsednik društva:
Andrej Dremelj
mobitel: (041) 716 731
elektronsak pošta: andrej.dremelj@gmail.com

Lokacija društva

zemljevid