Društvo rejcev drobnice Pomurja

Društvo je bilo ustanovljeno dne 3. 7. 1998 na osnovi Zakona o društvih in na pobudo organov Kmetijsko gozdarskega zavoda v Murski Soboti, z sedežem v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača 40. Ustanovljeno je bilo kot društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje rejcev in ljubiteljev drobnice, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na prostovoljni podlagi. Društvo v svojem delovanju, vse do danes ni doživelo bistvenih statutarnih sprememb in glede na to deluje po ustanovitvenih normativih.
Prvi predsednik društva je bil g. Viktor Ketler, ki je skupaj z tajnikom Janezom Lebarjem podpisan pod Ustanovitvenim aktom. V nadaljevanju je društvo delovalo pod taktirko nekaj predsednikov. Omeniti je vredno gospoda Jožefa Rotarja, pod vodstvom katerega se je Društvo rejcev drobnice Pomurja (DRDP) pridružilo Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije (ZDRDS).
Sedanji predsednik Feliks Lipič vodi društvo od leta 2013, po odstopu tedanjega predsednika gospoda Jožeta Majcenoviča, med tem je tajnik ostal še vedno Janez Lebar.
DRDP združuje rejce Pomurskih občin v predelu Severno vzhodne Slovenije. To je območje, kjer na jedilniku kar se tiče mesnih izdelkov kraljuje prašičje meso, sledi perutnina, a za priboljšek še kakšen meni iz govejega mesa. Drobnico tukaj ljudje komajda začnejo sprejemati, a še to v manjših količinah. Zadržkov je kar nekaj in če navedem osnovne, so to slabi spomini moških starejših generacij iz vojaških časov, postrežba jagnjetine slabše kakovosti ali termično neprimerno obdelano meso na morju. Nato sledi spet navezanost na živali, namenjene za zakol in všečnosti do same mlade živali itd.
Omeniti je vredno, da drobnica v naših krajih ni bila v prejšnjih časih preveč prisotna, posedovali so jo redki ljudje predvsem zaradi mleka ali volne, in ti ljudje so bili gledano od drugih manj vredni češ ne morejo si privoščiti goveje živali.
V novejšem času so se ljudje začeli osveščati, da je drobnica le vredna žival in jo je smiselno rediti. Tako se v Pomurju ukvarja z drobnico v tem času po okvirnih podatkih okrog 150 rejcev (nekje zavedenih) in redijo okoli 1300 ovc in približno 350 koz. Številke so pavšalne in vsekakor manj obetavne kot v drugih delih Slovenije. Resnica je tudi ta, da je rejcev v Pomurju vključenih v DRDP le malo. Članov imamo namreč le 29, redimo okoli 400 ovc in 40 koz. Od tega nas je 5 članov, ki imamo trope v rejskem programu. Še slabše je v tem, da društvo združuje predvsem starejšo populacijo, za mlajše rejce in tudi večje nismo zanimivi in se ne želijo včlaniti. Gledano nazaj društvo tudi v prejšnjih časih ni imelo več kot ca 50 članov. Sedaj, ko dobimo vedno manj donacij, smo na žalost še manj zanimivi. Neke vrste spodbuda za člane je vsekakor urejenost prodaje jagnjet v Loške mesnine za kar gre vsekakor zahvala Zvezi in verjetno je to svetla točka za članstvo.

Kontaktni podatki

Janez Lebar, Rankovci 40C, 9251 Tišina, mobitel: 031703604, e-pošta: janez.lebar@gov.si

Lokacija društva

zemljevid