Društvo rejcev drobnice Slivnica

Pisalo se je leto 1996. Na enem od predavanj Kmetijsko svetovalne službe v Cerknici je Jovičev Mojmir nagovoril Lovkotovega Toneta, oba sta imela tropa ovac, da ustanovijo društvo, ki bo povezovalo rejce drobnice iz območja Upravne enote Cerknica. Ta obsega občine Bloke, Cerknica in Loška dolina in na teh kraških tleh se je videvalo vse več pasočih se ovc in koz. Ta je bil takoj za to in skupaj sta poiskala še štiri znance oz. somišljenike in tako je ob nujnem minimalnem številu članov nastalo Društvo rejcev drobnice Slivnica. Ime so izbrali po visokem hribu nad Cerknico, gore nad Cerknico, nekdaj domovanja hudih čarovnic. Začetni ekipi Jović, Lovko, Korošec, Vidrih J. in Tekavec se je kmalu kot zunanji strokovni sodelavec pridružil še prof. T. Vidrih, tudi Cerkničan po rodu.
Članstvo je kmalu naraslo na preko dvajset. Društvo je na začetku skrbelo za številčenje živali, odvzeme in preglede krvi ter ocenjevanje plemenjakov, prirejalo predavanja, oglede dobrih praks… No, kasneje je ta pašna skupnost, imenovana Pristava, šla na svoje, dobri stiki z društvom pa so ostali. Bili pa so eden prvih, ki so se vključili v Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije. Prvi predsednik Jović je sredi drugega mandata nenadoma odstopil, vodenje, pravzaprav mrtvilo, pa je za dve leti prevzel g. Premrl. Nezadovoljstvo članov društva z nedelom je povzročilo sklic izrednega občnega zbora in izvolitev novega vodstva s predsednikom Mramorjem na čelu. Ta je uvedel sodelovanje društva pri Pohodu po Krpanovi poti, kjer na eni od postojank pripravljajo pokušnjo mesnih dobrot iz mesa drobnice, na Mihaelovem sejmu v Novi vasi sodelujejo s podobnim sporedom, tudi na Dnevu parkov na Dolenjem jezeru niso manjkali, tradicionalen je postal Pastirski piknik z začetkom na Cerkniškem jezeru, zdaj pa je že nekaj let zapored na Mramorjevi domačiji. Gospod Jože Zalar je na Runarskem učil razkosavanja ovčjih trupov, Angel Vidmar izdelave kozjih sirov, društvo Bicka polstenja na Dolenjem jezeru itd. Ogledali so si tekmovanje v strižnji na Vrhniki, se udeležili sejemskih prireditev v Gornji Radgoni in še in še.
Delavni so tudi pri ZDRD Slovenije, kjer Mramor vodi Odbor za zveri. Področje, kjer deluje DRD Slivnica, je namreč, poleg Kočevske, Bele Krajine in Krasa v območju stalnega pojavljanja medveda, volka, risa in vse bolj šakala, pa še zaščiteni ptič pevec krokar kdaj zaokroži na notranjskem nebu. Izzivov je več kot dovolj za zavzeto delovanje v korist rejcev drobnice. Tako odbor dela na tem, da se pogoji pašne reje živali, ki je tako za živali, kot za pridelavo kvalitetnih živil, še kako pomembna, da o ohranjanju obdelane pokrajine, ki je v pogojih vrtač in uval še posebej zahtevna, čimbolj izenačili s tistimi kmeti, ki tegobe z zvermi nimajo. Sicer pa naj država, ki nastopa kot rejka zveri, vse dodatne varovalne zahteve plača.

Predsednik društva:
Janez Mramor
mobitel: (040) 460 811

Kontaktni podatki

Janez Mramor, Sveta Trojica 8, 1385 Nova vas, mobitel: 040460811, telefon: 017054192, e-pošta: mramorjanez@gmail.com

Lokacija društva

zemljevid