Društvo rejcev drobnice Slovenska Bistrica

Društvo rejcev drobnice Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno 18.decembra 1997, ko se je med posameznimi rejci na tem področju pokazal interes po združevanju. Ob sami ustanovitvi je društvo štelo 14 članov, ki pa je z leti naraščalo do današnjih 86 članov. Društvo povezuje rejce in ljubitelje drobnice na celotnem območju Upravne enote Slovenska Bistrica (občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica), nekaj članov pa imamo tudi iz sosednjih občin. Rejci društva redijo ovce jezersko solčavske pasme, jezersko solčavske pasme oplemenjena z romanovsko in od koz redijo burske in srnaste koze. Med glavne naloge društva spada povezovanje članov, izobraževanje v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo, organizacija strokovnih ekskurzij v Sloveniji in tujini, promocija izdelkov iz mesa drobnice, mleka (sir, skuta) in volne ovc ter izmenjava izkušenj. Društvo ima sedež na sedežu KKS Slovenska Bistrica.

Kontaktni podatki

Stanislava Pažek , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 11
M: 031 649 017
E: stanislava.pazek@kgz-ptuj.si