Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja

V želji, da bi lažje in učinkoviteje tržili izdelke drobnice, združevali skupne interese, pospeševali strokovno delo in intenzivirali rejo drobnice, je skupina zanesenjakov leta 1998 ustanovila Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja (DRDZP). Društvo je od ustanovitve soočalo svoje interese z interesi drugih dejavnikov ter si je prizadevalo na programski zasnovi venomer sporazumevati in dogovarjati za skupne aktivnosti. Namen povezovanja rejcev drobnice je zapisan v temeljnem aktu »Pravila Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja« in zagotavlja članom kvalitetnejše pogoje za gospodarnejšo prirejo, predelavo in prodajo. Društvo je na 23. Kmečkem prazniku leta 2006 v Tolminu, skupaj z ZDRDS, organiziralo državno prvenstvo v striženju ovac in razstavo drobnice. To je bil vrhunec sejma. DRDZP je skupaj z Zadrugo Tolmin kot prvo v Sloveniji organiziralo prodajo jagnjet za italijanski trg. S soglasjem vodstva ZDRDS so bili štirje člani DRDZP leta 2017 uradni gosti bolgarske Zveze ovčerejcev, kjer naj bi se ustanovilo Evropsko združenje ovčerejcev in kozjerejcev.

V društvu je včlanjenih 58 rejcev iz območja občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Člani redijo preko 2000 živali različnih pasem. Slovenski avtohtoni pasmi živali pod okriljem Javne službe nalog genske banke v živinoreji predstavljata na tem območju drežniška koza in bovška ovca.

Člani društva se ne ukvarjajo zgolj z rejo drobnice, ampak so dejavno prisotni preko razpisanih projektov na različnih prireditvah s področja kulinarike. Predstavljajo drobnico širši javnosti, spremljajo in rešujejo problematiko zveri in člane seznanjajo z novostmi na področju zdravstvenega varstva. DRDZP, na podlagi internega Pravilnika o hrambi in najemu osnovnih sredstev, članom društva omogoča najem večjega števila traktorskih priključkov, stojnice in dve avtomobilski prikolici za prevoz živih živali. Društvo ima lastni trop 65 ovac, in nepremičnino (objekt v vasi Drežnica). Z zakupno pogodbo pa razpolaga z najetimi pašnimi površinami. V letu 2018 si bodo člani DRDZP prizadevali, da preko projektnih aktivnostih preuredijo prostore v navedem objektu za predelavo in prodajo mesa, pozneje pa še bar.
Večje število rejcev izvaja sezonsko pašo živali na planinah. To je nadaljevanje tisočletne tradicije in se na tak način ohranja povezava s predniki, ki so to tradicijo ohranili do današnjih dni.

Sedež: Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Kontakt: jernej.kovacic@go.kgzs.si

Kontaktni podatki

Milan Kalčič, Smast 15, 5222 Kobarid, mobitel: 041315272, e-pošta: milan.kalc@gmail.com

Lokacija društva

zemljevid