Program usposabljanja

Namen usposabljanja
Namen programa usposabljanja je usmerjanje posameznih kmetijskih gospodarstev v rabo bolj primerne ali izboljšane tehnologije reje drobnice, s katero lahko priredimo meso drobnice, katerega kakovost je prilagojena zahtevam potrošnika. Končni namen usposabljanja je seznanitev z možnostmi trženja v projektu nastalega proizvoda.

Cilji usposabljanja
Cilj usposabljanja je pridobivanje znanja za uporabo najprimernejše tehnologije reje drobnice v danem okolju ter samostojno izvajanje razseka klavnega trupa v makrokonfekcijske ter kulinarično uporabne kose. Udeleženci se seznanijo z različnimi dejavniki, ki vplivajo na klavne lastnosti in kakovost mesa ter na podlagi teoretičnih dognanj prenesejo znanje na svoje kmetije. Udeleženci se seznanijo z različnimi možnostmi trženja primarnega proizvoda in/ali izdelkov iz mesa.

Rezultati usposabljanja
Usposobljenost udeležencev za izvedbo razseka klavnega trupa v večje konfekcijske kose ali manjše uporabniške kose, povečanje ozaveščenosti o kakovosti mesa drobnice, povečanje motiviranosti in znanja za trženje konfekcijskih kosov.

Prvi del programa usposabljanja, 5.3.2019

Program:

10.00-10.45 Vpliv tehnologije reje na klavne lastnosti in kakovost mesa drobnice,

viš. pred. dr., Angela Cividini, BF, Oddelek za zootehniko

10.45-11.30 Kako pomembno je ravnanje z živalmi pred in med zakolom,

viš. pred. dr., Angela Cividini, BF, Oddelek za zootehniko

11.30-12.15 Vpliv hlajenja na kakovost mesa,

asist. dr. Mateja Lušnic Polak, BF, Oddelek za živilstvo

12.15-12.30 Odmor
12.30-13.15 Predelava in kakovost izdelkov,

izr. prof. dr. Tomaž Polak, BF, Oddelek za živilstvo

13.15-14.00 Predstavitev možnosti za zakol drobnice in prodajo mesa ter mesnih  izdelkov  v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. teh., KGZS Zavod Celje

Drugi del programa usposabljanja – praktično usposabljanje, 18.6.2019

Program:

10.30-11.30 Prikaz razseka klavnega trupa jagnjeta

mag. Jože Zalar, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

11.30-13.00 Predelava v izdelke

asist. dr. Mateja Lušnic Polak, izr. prof. dr. Tomaž Polak, BF, Oddelek za živilstvo

13.00-14.00 Obdelava posameznih kosov in kulinarična priprava
mag. Jože Zalar, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
14.00-15.00 Degustacija
Razsek klavnega trupa jagnjet, mikrokonfekcija in kulinarična uporaba jagnjetine, Ambrož pod Krvavcem, 25.10.2019

Program:

15.30-15.45 Uvodni pozdrav, Polona Kuhar
15.45-16.00 Kratka predstavitev EIP projekta, viš. pred. dr. Angela Cividini, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
16.00-17.00 Prikaz razseka klavnega trupa jagnjeta

mag. Jože Zalar, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

17.00-18.00 Obdelava posameznih kosov (mikrokonfekcija) in kulinarična priprava
mag. Jože Zalar, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
18.00-19.00 Degustacija

Moderirana delavnica ”Strategija trženja in promocije – praktična uporaba za kmete, ki se ukvarjajo z direktno prodajo mesa drobnice”, 17.9.2020

Program:

9.15 – 10.00 Predstavitev rezultatov spletne ankete– Kaj meni potrošnik o jagnjetini?

viš. pred. dr. Angela Cividini, Biotehniška fakulteta

10.15 -11.45

 

Ključni elementi prodajne prakse

mag. Primož Hvala, partner pri Human & Sales Consulting

11.45 – 12.15 ODMOR
12.15 – 13.00 Digitalna komunikacija
Leon Brenčič, Iprom
13.15 – 16.15 Delavnica

mag. Primož Hvala, partner pri Human & Sales Consulting