Pasme koz

Podatki o staležu in prireji so izpisani iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica za preteklo leto. Podatke navajamo, kot sledi:
Parameter Enota
aktivnih živali v rodovniški knjigi število živali
 povprečna mlečnost kilogrami mleka na laktacijo
povprečna velikost gnezda število mladičev na gnezdo
povprečni dnevni prirast mladičev v gramih na dan
Uporabljeni pojmi:
celoletna poliestričnost sposobnost samic nekaterih pasem ovc in koz, da so v pojatvenih ciklih preko celega leta
sezonska poliestričnost sposobnost samic nekaterih pasem ovc in koz, da so v pojatvenih ciklih samo v določenem obdobju leta, na primer v jeseni pri pasmah ovc in koz v Sloveniji (čas skrajševanja svetlega dneva dneva)
terminalna pasma terminalna (očetovska) pasma je namenjena doseganju dobre rasti, dobrih klavnih lastnosti in lastnosti mesa pri potomcih

Drežniška koza (DR) – mlečni in mesni tip

 • slovenska avtohtona pasma
 • za prirejo mleka (mlečni tipa)
 • za prirejo kozličjega mesa (mesni tipb)
 • sezonska poliestričnost
 • aktivnih živali
  v rodovniški knjigi

629

 

 • povprečna mlečnost

348a

 • povprečna
  velikost gnezda

1,31a
1,03b

 

 • povprečni dnevni
  prirast kozličev

 159a
191b

 

Slovenska srnasta koza (SR)

 • slovenska tradicionalna pasma
 • za prirejo mleka
 • sezonska poliestričnost
 
 • aktivnih živali
  v rodovniški knjigi

1126

 

 • povprečna mlečnost

488

 • povprečna
  velikost gnezda

 1,57

 • povprečni dnevni prirast kozličev

208 

Slovenska sanska koza (SA)

 • slovenska tradicionalna pasma
 • za prirejo mleka
 • sezonska poliestričnost
 
 • aktivnih živali
  v rodovniški knjigi

688

 

 • povprečna mlečnost

471

 • povprečna
  velikost gnezda

1,62

 • povprečni dnevni prirast kozličev

208

Burska koza (BU)

 • tujerodna pasma
 • za prirejo kozličjega mesa
 • celoletna poliestričnost
 
 • aktivnih živali
  v rodovniški knjigi

1201

 

 • povprečna velikost gnezda

 1,66

 • povprečni
  dnevni prirast

 184