Teksel (T)

Teksel pasma ovc je tujerodna pasma ovc v Sloveniji, ki se večinoma uporablja za gospodarsko križanje z avtohtonimi in tradicionalnimi pasmami ovc za izboljšanje klavnih lastnosti. V zadnjih letih se njen stalež v Sloveniji povečuje, saj jo v nekaj tropih redijo tudi v čisti pasmi.

Teksel je izredno omišičena pasma ovc, ki izvira z otoka Texel na Nizozemskem, kjer je nastala iz domače pasme z delnim križanjem z angleškimi pasmami. Živali so bele barve, velike in zelo omišičene. Ovce tehtajo od 70 do 80 kg, ovni od 100 do 120 kg. Živali te pasme imajo zelo močno razvito mišičje hrbta in stegen. Volna je izenačena, srednje kakovostna. Spolna aktivnost ovc teksel pasme je sezonska (sezonska poliestričnost).

Ta pasma je primerna za gospodarsko križanje. Zaradi nevarnost težjih jagnjitev, je priporočljivo s texel pasmo križati le zelo plodne pasme (npr. oplemenjena jezersko-solčavska ovca), pri katerih so zaradi velikih gnezd jagnjeta lažja. Prav tako se priporoča  pripuste s texel ovni le na starejše ovce (izogibajmo se pripustov na jagnjice), da preprečimo težave pri jagnjitvah. Rezultat takšnega križanja je veliko število jagnjet (po materini strani), ki dobro priraščajo in so lepo omišičeni (po očetovi strani). Križana jagnjeta niso primerna za nadaljnjo rejo, ampak se redijo izključno za prirejo mesa. Pri velikih gnezdih ni pričakovati velikih težav z jagnjitvami kot pri reji v čisti pasmi.

Rejci

Tip reje

Status gospodarstva

K – konvencionalna reja Nad – gospodarstvo z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec
E – ekološka reja Zan – gospodarstvo z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec
več informacij o statusu …
BREZOVNIK ALEŠ (E)
POLJANE 21, 3332 REČICA OB SAVINJI
(03) 583 52 99
(051) 370 494
Št. živali 1
GORJANC ROBERT (-)
SRŽEVICA 6, 3232 PONIKVA
-
(031) 544 653
Št. živali 10
HABJAN TOMAŽ (E, Zan)
ZAGRAD 104, 3000 CELJE
(03) 493 05 43
(041) 364 188
Št. živali 1
KOGOVŠEK PETER (K)
VRZDENEC 43, 1354 HORJUL
-
(041) 712 450
Št. živali 22
KOTNIK JOŽE (K)
PREPUŽ 3, 2316 ZGORNJA LOŽNICA
-
(040) 489 742
Št. živali 68
LUSKAR STANISLAV (K)
GOTOVLJE 181, 3310 ŽALEC
-
(041) 329 422
Št. živali 1
MACERL URH (E)
RAVENSKA VAS 26A, 1410 ZAGORJE
-
031 848 777
Št. živali 1
MACERL UROŠ (K)
RAVENSKA VAS 38, 1410 ZAGORJE OB SAVI
-
(041) 413 855
Št. živali 2
NOVAK ALEŠ (E)
CEROVEC STANKA VRAZA 26, 2259 IVANJKOVCI
-
(031) 684 291
Št. živali 1
PETEK STANKO (K)
DOL PRI ŠMARJU 8, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
(03) 582 20 77
(031) 677 702
Št. živali 1
ULE ANITA (K)
ZABREZNIK 2, 1411 IZLAKE
(041) 683 772
(051) 355 361
Št. živali 51
VERBIČ PAVEL (K)
PODOLNICA 29, 1354 HORJUL
-
(031) 666 464
Št. živali 19
ŠKIBIN ANDREJ (-)
PRELOŽE 7, 6219 LOKEV
-
-
Št. živali 18