Oplemenjena bovška ovca (VFB)

Oplemenjena bovška ovca je nastala z oplemenjevanjem avtohtone bovške ovce z izredno plodno in mlečno vzhodno-frizijsko ovco. Namen načrtnega oplemenjevanja je bil povečati okvir in izboljšati mlečnost pri bovški ovci.

Vzhodno-frizijska ovca izvira iz Nemčije in je ena najbolj mlečnih pasem ovc na svetu. Ta pasma je bila izbrana zaradi lastnosti, ki so pomembne za intenzivno prirejo mleka: velika mlečnost, lepa in funkcionalna vimena, zgodnja spolna zrelost jagnjic in velika gnezda.

Oplemenjevanje avtohtone bovške pasme je bilo izvedeno z namenom, da bi dobili pasmo, katere ovce bi bile večje in bi omogočale večjo prirejo mleka iz kvalitetne osnovne krme. Kot takšna je oplemenjena bovška ovca primerna za reje z boljšimi tehnologijami reje – predvsem z boljšo krmo. Telesna masa ovc je okoli 75 kg. Za pasmo  je značilno, da so živali brez rogov in da je rep zelo slabo oz. skoraj ni poraščen z volno..

Rejci

Tip reje

Status gospodarstva

K – konvencionalna reja Nad – gospodarstvo z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec
E – ekološka reja Zan – gospodarstvo z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec
več informacij o statusu …
AŠKERC MATJAŽ (K)
SENOŽETE 1, 3272 RIMSKE TOPLICE
-
(070) 380 616
Št. živali 25
DIMEC MOJMIR (K)
GABRIJELE 35, 8296 KRMELJ
-
(041) 391 563
Št. živali 77
JELINČIČ BOŠTJAN (E)
SOČA 50, 5232 SOČA
-
(051) 204 880
Št. živali 2
KEKEC MARKO (E)
ZGORNJI PORČIČ 115, 2235 SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
(040) 467 026
(051) 674 032
Št. živali 77
NOVAK RAFKO (K)
ZAJASOVNIK 14, 3305 VRANSKO
(01) 723 32 54
(031) 696 313
Št. živali 51
OREL MATEVŽ (K)
ŠMARJE 27, 5295 BRANIK
(05) 364 86 31
(040) 848 933
Št. živali 46
OSTAN DAVID (K)
TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 54, 5230 BOVEC
(05) 389 61 77
(041) 589 877
Št. živali 32
PODOBNIK JURE (K)
OTALEŽ 50, 5282 CERKNO
-
(041) 580 701
Št. živali 188
VERTELJ MIRKO (K)
SOČA 61, 5232 SOČA
-
(041) 862 384
Št. živali 14