Jezersko-solčavska ovca (JS)

Jezersko-solčavska ovca je avtohtona pasma ovc in je med njimi v Sloveniji najštevilčnejša. Pri tej mesni pasmi  je tudi volna  vedno bolj cenjena.

Jezersko–solčavska ovca je nastala s križanjem primitivne domače bele ovce z bergamaško in padovansko ovco. Značilen izbočen nosni profil glave je dobila po bergamaški ovci in kakovostno volno, ki jo je podedovala po padovanski ovci.

Razširjena je po celotnem območju Slovenije, največ tropov pa je še vedno na njenem izvornem lokalnem območju na Jezerskem in v okolici Solčave ter Luč v Zgornji Savinjski dolini. Povprečna velikost tropov je od 30 do 40 živali, le redki imajo več kot 100 živali v tropu. Najpomembnejši rejski cilj je ohraniti velikost populacije ter njeno odlično lastnost, celoletno poliestričnost.

Živali jezersko-solčavske pasme so brezrožne in večinoma bele barve, pojavljajo pa se tudi črne, temno rjave in pisane oziroma črno bele. Pri belih ovcah je zaželena temna barvna lisa okrog oči (”očala”) ali pod očmi (”solza”) ter na konicah ušes. Za pasmo je značilen izbočen nosni profil glave . Živali so srednje velikega okvira, imajo velika viseča ušesa ter dolg, z volno poraščen rep, ki sega pod skočni sklep. Hrbet je močan in dolg, noge so čvrste in dolge, tudi sabljaste, kar ji omogoča dobro hojo po strmih gorskih pašnikih. Ovni jezersko-solčavske pasme dosegajo višino vihra več kot 70 cm, ženske živali so malo manjše. Telesna masa ovnov je od 80 kg do 100 kg, pri ovcah pa je med 65 in 80 kg.

Jezersko-solčavska ovca je celoletno poliestrična pasma. Ovce  se mrkajo kmalu po jagnjitvi, večina že prvi mesec, tudi če mladiči še sesajo. Odlika te pasme so lahke jagnjitve in pogosti dvojčki. Zaradi usmeritve v tehnologije reje z manjšimi gnezdi pri večini rejcev, se je velikost gnezda nekoliko zmanjšala, na 1,2 rojenih mladičev na gnezdo v letih od 2005 do 2015. Ovce imajo dobro izražene materinske lastnosti in dobro skrbijo za rojena jagnjeta. Zaradi dobre plodnosti je pasma zelo primerna za gospodarsko križanje z mesnimi pasmami. Spolna zrelost za oba spola je od 6 mesecev starosti dalje.

Glavni proizvod te pasme so jagnjeta za meso. Tudi volna vse bolj pridobiva na pomenu. Premer volnenega vlakna jezersko-solčavske ovce je od 25 do 35 mikronov, kar jo uvršča v razred srednje fine volne. V runu je lahko prisotna resasta volna, ki je nezaželena, zato jo želimo izločiti s selekcijo.

Rejci

Tip reje

Status gospodarstva

K – konvencionalna reja Nad – gospodarstvo z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec
E – ekološka reja Zan – gospodarstvo z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec
več informacij o statusu …
AMBROŽIČ UROŠ (K)
MUŽE 11, ZASIP, 4260 BLED
-
(031) 450 913
Št. živali 48
ARH BOŠTJAN (E)
GABRŠKA ULICA 15, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
(04) 572 15 16
(041) 413 403
Št. živali 69
ARNEŽ BOŠTJAN (K)
DVORSKI TRG 20, 4205 PREDDVOR
-
(051) 377 723
Št. živali 37
BERTONCELJ MARKO (K)
SV. LENART 18, 4227 SELCA
(04) 514 14 29
(041) 705 352
Št. živali 53
BEZOVNIK HEDVIKA, ANTON (K)
STRMEC 23, 3334 LUČE
(03) 584 40 59
(041) 535 233
Št. živali 19
BIŠČAK MATEJ (K)
NEVERKE 15A, 6256 KOŠANA
-
(041) 627 964
Št. živali 19
BOGATAJ JANEZ (K)
DOLENJA ŽETINA 4, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
-
(041) 327 909
Št. živali 71
BOROVNIK STANISLAV (K)
PAŠKI KOZJAK 47, 3320 VELENJE
-
(041) 242 825
Št. živali 39
BOŠTJANČIČ KLEMEN (K)
JANEŽEVO BRDO 8, 6255 PREM
-
(041) 255 399
Št. živali 59
BREZNIK MATIJA (K)
KRNICA 55, 3334 LUČE
(03) 584 44 08
(041) 905 825
Št. živali 28
BRGLES TADEJ (K)
SAVINA 76, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
(03) 584 15 20
(041) 224 882
Št. živali 77
DEŠMAN FRANC (K)
PLANINA 14, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
-
(041) 907 337
Št. živali 43
DJAK BOJAN (E)
GORNJI ZEMON 34, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
051 335 921
Št. živali 135
FEDRIGO SANDI (E)
MATAVUN 5, 6215 DIVAČA
-
(041)769967
Št. živali 118
HRIBAR KRISTJAN (K)
SLOPE 4, 6240 KOZINA
-
(041) 941 557
Št. živali 33
JELEN ANDREJ (K)
VODNIKOVA ULICA 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(031) 383 833
Št. živali 1
JEMEC TOMAŽ (E)
SPODNJA SORICA 10, 4229 SORICA
-
(031) 416 997
Št. živali 28
JERAS JANEZ (K)
ZG. TUHINJ 6, 1219 LAZE V TUHINJU
-
(031) 866-393
Št. živali 32
JEREB VINKO (K)
GORENJA KANOMLJA 33, 5281 SPODNJA IDRIJA
-
(031) 291 827
Št. živali 11
JESENKO PRIMOŽ (E)
LEDINE 6, 5281 SPODNJA IDRIJA
-
(041) 376 093
Št. živali 101
KANALEC MITJA (K)
DREŽNIŠKE RAVNE 25, 5222 KOBARID
(05) 384 88 577
(051) 325 191
Št. živali 120
KAVALAR JOŽE (K)
RATEČE 45, 4283 RATEČE
-
(051) 366 339
Št. živali 40
KLADNIK SIMONA (K)
PODVEŽA 6, 3334 LUČE
(03) 584 41 10
(041) 376 183
Št. živali 27
KLAVŽAR ERIK (E)
RAVNE PRI CERKNEM 6B, 5282 CERKNO
-
(051) 371 406
Št. živali 56
KLINAR LUKA (E)
PLAVŠKI ROVT 14, 4270 JESENICE
(04) 580 03 32
(051) 221 806
Št. živali 41
KLOBUČAR ANDREJ (K)
PANGRČ GRM 3, 8321 BRUSNICE
(07) 308 54 95
(051) 615 270
Št. živali 15
KNEZ FRANC (K)
PRISTAVA 39, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
-
(041) 636 058
Št. živali 16
KOKOT DEAN (K)
SENOVICA 12, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
-
(051) 629 605
Št. živali 11
KOMPAN MARJAN (E)
JAVORJE 40, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
(02) 823 80 82
(051) 223 587
Št. živali 41
KOREZ MILAN (K)
JELOVICE 32, 2322 MAJŠPERK
(02) 793 00 02
(051) 334 656
Št. živali 1
KOČNAR ROK (K)
LOGARSKA DOLINA 20, 3335 SOLČAVA
(03) 584 71 23
(041) 356 874
Št. živali 25
KOŠIR JANEZ (E)
BOROVŠKA CESTA 85, 4280 KRANJSKA GORA
-
(051) 357-085
Št. živali 26
KOŠUTA IVAN (K)
RAVNE 22A, 5262 ČRNIČE
(041) 752 102
(041) 740 052
Št. živali 115
KOŠUTA MILAN (E)
GREGORČIČEVA ULICA 13A, 5220 TOLMIN
-
(031) 645 913
Št. živali 12
KRAJNC BRANKO (K)
PLANINA 3, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
(03) 584 17 42
(031) 738 101
Št. živali 27
KRANJC POLONA (E)
RAVENSKA VAS 40, 1410 ZAGORJE OB SAVI
(040) 475 915
(041) 720 640
Št. živali 60
KRIŠELJ PRIMOŽ (E)
HOTEMAŽE 116, 4205 PREDDVOR
(04) 253 16 21
(041) 936 571
Št. živali 172
KRIŽNJAK VALENTINA (K)
PESTIKE 5, 2283 ZAVRČ
-
(051) 435 118
Št. živali 41
KUHAR MARKO (K)
AMBROŽ POD KRVAVCEM 5, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
-
(041) 388 809
Št. živali 34
LAMPREČNIK IVAN (K)
LENART PRI GORNJEM GRADU 23, 3342 GORNJI GRAD
(03) 838 31 40
(041) 558 534
Št. živali 50
LAVTIŽAR ŠPELA (K)
UL.DR. JOSIPA TIČARJA 5, 4280 KRANJSKA GORA
-
(031) 208 005
Št. živali 9
LAZNIK KLEMEN (E)
ZAVODNJE 67, 3325 ŠOŠTANJ
-
(031) 226 844
Št. živali 44
LEDNIK MATEJ (K)
ROBIČ 7, 5222 KOBARID
-
(031) 846 670
Št. živali 76
LESJAK IVAN (E)
ČRNI VRH 16, 3304 TABOR
(03) 705 70 63
(031) 709 410
Št. živali 15
LUSKAR STANISLAV (K)
GOTOVLJE 181, 3310 ŽALEC
-
(041) 329 422
Št. živali 1
MACERL UROŠ (K)
RAVENSKA VAS 38, 1410 ZAGORJE OB SAVI
-
(041) 413 855
Št. živali 12
MADON VILI (E)
ULICA XXX. DIVIZIJE 13D, 5000 NOVA GORICA
(051) 206 607
(031) 693 592
Št. živali 40
MARC MARKO (K)
PLANINA 95A, 5270 AJDOVŠČINA
-
(051) 314 703
Št. živali 31
MARTINJAK STANE (K)
ZABREZNICA 26A, 4274 ŽIROVNICA
(04) 580 16 13
(041) 519 358
Št. živali 44
MATK KLEMEN (E)
LOGARSKA DOLINA 21, 3335 SOLČAVA
-
(041) 556 752
Št. živali 19
MOŽINA MARIJA (K)
GORENJA ŽETINA 9, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
-
(041) 935 640
Št. živali 15
NOVAK ALEŠ (E)
CEROVEC STANKA VRAZA 26, 2259 IVANJKOVCI
-
(031) 684 291
Št. živali 111
OBLAK BORIS (E)
ŠT. JANŽ PRI RADLJAH 55, 2360 RADLJE OB DRAVI
(02) 887 18 85
(041) 416 295
Št. živali 2
OBOJNIK MILAN (E, Zan)
PLANINA 12, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
(03) 838 13 86
(041) 538 123
Št. živali 59
OJSTERŠEK PETER, LIDIJA (K)
STRMCA 110A, 3270 LAŠKO
-
(041) 721 096
Št. živali 23
PETRAŠ MARKO (K, Zan)
LOG 22, 4280 KRANJSKA GORA
(04) 588 36 41
-
Št. živali 68
PEČOVNIK IVAN (E)
PODVOLOVLJEK 37, 3334 LUČE
(03) 584 46 41
(041) 543 287
Št. živali 40
PIPUŠ MARIJAN (E)
GAJ NAD MARIBOROM 19, 2354 BRESTERNICA
(02) 656 20 91
-
Št. živali 44
PISK JANEZ (K)
JAZNE 16A, 5282 CERKNO
(05) 995 84 25
(041) 487 215
Št. živali 54
PLANTAN JANEZ (K)
KOROŠKA VAS 25, 8000 NOVO MESTO
-
(041) 267 614
Št. živali 26
PODBREGAR LEA (K)
PODVEŽA 7, 3334 LUČE
-
(031) 616 147
Št. živali 21
PODLESNIK TOMAŽ (E)
TER 39, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
(03) 584 13 02
(031) 821 129
Št. živali 37
PODOBNIK JURE (K)
OTALEŽ 50, 5282 CERKNO
-
(041) 580 701
Št. živali 105
POGELŠEK INES (K)
CESTA IX. KORPUSA 23A, 5250 SOLKAN
-
(041) 450 138
Št. živali 31
POLJANŠEK KLEMEN (K)
FLORJAN PRI GORNJEM GRADU 44, 3342 GORNJI GRAD
-
(041) 280 323
Št. živali 29
POČKAJ JERNEJ (E)
VELIKO UBELJSKO 30, 6225 HRUŠEVJE
-
(031) 624 396
Št. živali 39
PRAPROTNIK TILEN (E)
CESTA NA LIPCE 12, 4248 LESCE
-
(031) 416 875
Št. živali 19
PRC LOGATEC TESTNA POSTAJA (-)
ROVTARSKA CESTA 38, 1370 LOGATEC
(01) 320 38 79
(051) 487 868
Št. živali 106
PRUŠNIK MARIJA (E)
SAVINA 75A, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
(03) 584 17 02
(041) 825 852
Št. živali 40
PUŠNIK HINKO (E)
ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI 22A, 2367 VUZENICA
(02) 876 47 34
(041) 427 875
Št. živali 32
RAZINGAR ROK (K)
PLANINA POD GOLICO 59, 4270 JESENICE
-
(041) 818 031
Št. živali 12
RAZINGER PETER (E, Zan)
JAVORNIŠKI ROVT 12, 4270 JESENICE
-
(041) 608 532
Št. živali 27
REPINŠEK JERNEJ (K)
LEVEC 62A, 3301 PETROVČE
-
(041) 945 305
Št. živali 10
REŽEK MURI JANEZ (E)
SAVICA 9, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
-
(070) 747 194
Št. živali 11
RIHTER LUKA (E)
TIROSEK 13, 3342 GORNJI GRAD
(03) 584 75 53
(040) 707 576
Št. živali 24
ROBIDA SLAVICA (K)
PLANINA 26, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
(03) 584 11 32
(041) 856 611
Št. živali 30
ROBIČ MIROSLAV (K)
SREDNJI VRH 17, 4282 GOZD MARTULJEK
(04) 588 00 48
(041) 753 534
Št. živali 20
ROBLEK ROK (E)
BAŠELJ 32, 4205 PREDDVOR
(04) 25 56 030
(031) 259 226
Št. živali 125
SMRTNIK JANEZ (E)
SPODNJE JEZERSKO 14, 4206 ZGORNJE JEZERSKO
(04) 254 52 20
(041) 368 903
Št. živali 79
SUHODOLNIK MONIKA, ROK (K)
KRNICA 52, 3334 LUČE
(03) 584 40 87
(030) 383 380
Št. živali 46
SUŠIN MARJAN (K)
BREZINA 56, 8250 BREŽICE
-
(031) 305 610
Št. živali 36
TOMŠE FRANC (K)
GLOBOČICE 8, 8262 KRŠKA VAS
(07) 496 10 57
(041) 381 271
Št. živali 40
TRPIN ANA (E)
PRIHODI 8, 4260 JESENICE
-
(031) 866 958
Št. živali 20
TURŠIČ JANEŽ ANJA (K)
BEZULJAK 25A, 1382 BEGUNJE PRI CERKNICI
-
(031) 813 321
Št. živali 30
TUŠAR MARKO (E)
STRAŽA 16, 5282 CERKNO
-
(031) 057 220
Št. živali 72
UMEK SIMON (K)
KONEC 2A, 8000 NOVO MESTO
(07) 308 97 04
031647786
Št. živali 2
VIDENŠEK DAVID (K)
SKORNO 7, 3327 ŠMARTNO OB PAKI
-
(041) 365 902
Št. živali 67
VIRNIK KARNIČAR POLONA (E)
ZGORNJE JEZERSKO 140, 4206 ZGORNJE JEZERSKO
-
(031) 777 188
Št. živali 23
VOVK IRENA (E)
STARI GRAD 83, 2321 MAKOLE
(02) 803 01 33
(041) 960 876
Št. živali 32
VRABEC ANDREJA (K)
KOPRIVA 24, 6221 DUTOVLJE
(041) 252 056
(070) 186 067
Št. živali 15
VRHOVŠEK MIHAELA (K)
MALA BREZA 12, 3271 ŠENTRUPERT
-
(041) 794 466
Št. živali 56
VRZELAK BRIGITA (E)
PODKRAJ PRI VELENJU 90, 3320 VELENJE
-
(031) 566-188
Št. živali 20
ZAGOŽEN MIHAEL (K)
VOLOG 20, 3341 ŠMARTNO OB DRETI
-
(041) 793 576
Št. živali 35
ZALAZNIK PRIMOŽ (K)
SELCE 2A, 1223 BLAGOVICA
-
(031) 231 568
Št. živali 16
ZAVRTANIK BLAŽ (E)
RAVNICA 17, 5251 GRGAR
-
(040) 749 541
Št. živali 9
ZMRZLAK MIRAN (E)
RETJE NAD TRBOVLJAMI 10A, 1420 TRBOVLJE
(03) 562 26 75
(040) 229 666
Št. živali 19
ZUPANČIČ JOŽEF (K)
PRIHODI 31, 4270 JESENICE
-
(041) 350 197
Št. živali 13
ČEMAS TATJANA (K)
ZILJE 19, 8344 VINICA
(07) 364 62 42
(041) 202 354
Št. živali 35
ČUFER LEON (K)
POD RODICO 1, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
-
(031) 359 265
Št. živali 13
ŠKERJANC MITJA (E)
ŠTEFANJA GORA 39, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
-
(040) 563 057
Št. živali 21
ŠKRUBEJ SREČKO (K)
RADUHA 13, 3334 LUČE
-
(041) 868 633
Št. živali 52
ŠTAJNER ANDREJ (K)
PODKRAJ PRI MEŽICI 8, 2392 MEŽICA
-
(031) 422 301
Št. živali 75
ŠTEBLAJ ANŽE (K)
NOVA VAS 2A, 4205 PREDDVOR
-
(040) 628 341
Št. živali 42
ŠTEMBERGER DAMIJAN (K)
VRBICA 32, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(041) 410 350
Št. živali 73
ŠTULAR SLAVKO (E)
PODNART 4, 4244 PODNART
(04) 533 1390
(031) 693 847
Št. živali 4
ŠUŠTAR MARKO (K)
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU 27, 1241 KAMNIK
-
(041) 376 562
Št. živali 33
ŠVAB MIHA (K)
ZGORNJE VETRNO 8, 4294 KRIŽE
-
(041) 209 828
Št. živali 54
ŽAGAR BORUT (E)
ZGORNJE JEZERSKO 102C, 4206 ZGORNJE JEZERSKO
-
(041) 731 056
Št. živali 30
ŽGAVEC ROBERT (E)
VOJSKO 79, 5280 IDRIJA
(05) 374 20 07
(031) 632 086
Št. živali 30