Oplemenjena jezersko-solčavska ovca (JSR)

Oplemenjena jezersko–solčavska ovca je od leta 2021 avtohtona pasma.

Pasma je nastala z oplemenjevanjem avtohtone jezersko-solčavske ovce z romanovsko ovco z namenom povečati plodnost. Oplemenjevanje, ki se je začelo v letu 1982 je dalo tip ovce, ki je primeren za intenzivno rejo za prirejo mesa in za gospodarsko križanje z mesnimi pasmami. Po romanovski pasmi je podedovala dobro plodnost, po jezersko-solčavski ovci ovci pa prilagojenost na naše okolje. Ovce imajo dober materinski nagon, zaradi česar je malo poginov pri jagnjetih. .

Živali so večinoma bele barve, pogoste so tudi pisane, rjave in črne ovce. Vse živali so brezrožne in imajo krajša ušesa in krajši rep v primerjavi z avtohtono jezersko-solčavsko ovco. Dolžina repa je odvisna od deleža romanovske pasme. Nosni profil glave je rahlo izbočen ali raven, ki daje videz plemenitega in živahnega temperamenta. Trup je srednje širok in skladen, noge so v primerjavi z jezersko-solčavsko ovco krajše in niso poraščene z volno. Hrbet je dolg in čvrst, hrbtna linija je ravna. Trebuh je običajno pokrit s finimi dlakami, prednje noge so obrasle z volno do sredine podlaktnih kosti, zadnje pa do skočnega sklepa. Obraslost z volno je dobra, po trebuhu in spodnjem delu nekoliko slabša. Imajo nemastno in srednje valovito volno. Volna je srednje fina, premer vlaken je od 25 do 35 mikronov. V runu, posebno okrog vratu in prsnem predelu, je lahko prisotna resasta volna, ki ni zaželena.

Telesna masa ovc je od 65 do 75 kg, ovnov pa okoli 90 kg, lahko tudi več.

Ovce se mrkajo v kateremkoli letnem času, kar je izjemna lastnost (celoletna poliestričnost), ki jo je potrebno ohranjati. Spolno lahko dozorijo že pri starosti štirih mesecev, običajno pa pri starosti šestih mesecev. Jagnjijo trikrat v obdobju dveh let. Ovce se lahko mrkajo že prvi mesec po jagnjitvi, tudi če mladiči še sesajo. Velikost gnezda je v povprečju 1,4 jagnjet. Pasma se dobro prilagaja raznim klimatskim spremembam, dobro prenaša mraz, vročino, prilagodi se nadmorski višini in nagibu površin. Ovce v bolj intenzivnih tehnologijah reje dosegajo zelo dobro plodnost in jagnjeta zelo velike priraste. V gnezdu so dva do trije mladiči, ki so zelo vitalni.

To pasmo redijo  predvsem za prirejo jagnjetine, volna pa postaja vedno bolj cenjena.

Rejci

Tip reje

Status gospodarstva

K – konvencionalna reja Nad – gospodarstvo z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec
E – ekološka reja Zan – gospodarstvo z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec
več informacij o statusu …
ABSEC ANTON (K)
KRUPA 12, 8333 SEMIČ
-
(041) 288 103
Št. živali 90
AMBROŽIČ UROŠ (K)
MUŽE 11, ZASIP, 4260 BLED
-
(031) 450 913
Št. živali 1
ANTOLINC MELITA (K)
SKORNO 31, 3327 ŠMARTNO OB PAKI
-
(041) 577 305
Št. živali 121
BELŠAK PRIMOŽ (K)
GORENJSKI VRH 31A, 2283 ZAVRČ
(02) 761 02 41
(041) 380 195
Št. živali 26
BOROVNIK DRAGO (K)
RAZBORCA 36, 2382 MISLINJA
-
(041) 656 049
Št. živali 37
BRAČUN ALEKSANDRA (K)
SENOVICA 22, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
-
(031) 428 751
Št. živali 33
BREZEC BINE (K)
PODGRAD 36, 6244 PODGRAD
-
(031) 762 390
Št. živali 239
BREZOVNIK ALEŠ (E)
POLJANE 21, 3332 REČICA OB SAVINJI
(03) 583 52 99
(051) 370 494
Št. živali 115
DIVJAK DANICA (K)
MALA HUBAJNICA 12, 8293 STUDENEC
-
(041) 556 949
Št. živali 25
FEDRIGO SANDI (E)
MATAVUN 5, 6215 DIVAČA
-
(041)769967
Št. živali 1
FELKAR VIKTOR (E)
SERDICA 130, 9262 ROGAŠOVCI
(02) 557 15 67
(041) 455 626
Št. živali 34
GNAMUŠ DUŠAK BREDA (E)
SELE 37, 2380 SLOVENJ GRADEC
(02) 822 30 41
(041) 787 090
Št. živali 64
GOLC MATILDA (E)
VELIKI OKIČ 1, 2285 ZGORNJI LESKOVEC
(02) 763 06 71
(031) 334 020
Št. živali 15
GORJUP JURE (K)
ZGORNJI JAKOBSKI DOL 14, 2222 JAKOBSKI DOL
-
(040) 884 686
Št. živali 15
HABJAN TOMAŽ (E, Zan)
ZAGRAD 104, 3000 CELJE
(03) 493 05 43
(041) 364 188
Št. živali 97
JELEN ANDREJ (K)
VODNIKOVA ULICA 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(031) 383 833
Št. živali 145
JELEN ŠTEMBERGER NATAŠA (K)
VODNIKOVA ULICA 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(041) 446 746
Št. živali 126
JOVANOVIĆ GRETI (K)
DOBINDOL 69, 8323 URŠNA SELA
-
(041) 705 940
Št. živali 30
KLANŠEK STANISLAV (K)
ZAGRAD 35A, 1433 RADEČE
-
(031) 532 050
Št. živali 50
KLOBUČAR ANDREJ (K)
PANGRČ GRM 3, 8321 BRUSNICE
(07) 308 54 95
(051) 615 270
Št. živali 61
KORDEŽ OŽBEJ (K)
TOPLA 8, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
-
(031) 310 815
Št. živali 25
KOREZ MILAN (K)
JELOVICE 32, 2322 MAJŠPERK
(02) 793 00 02
(051) 334 656
Št. živali 49
KORUN MARJANA (K)
LAŠE 15, 3241 PODPLAT
(03) 582 45 78
(041) 543 996
Št. živali 57
KUHAR MARKO (K)
AMBROŽ POD KRVAVCEM 5, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
-
(041) 388 809
Št. živali 11
LAMPREČNIK IVAN (K)
LENART PRI GORNJEM GRADU 23, 3342 GORNJI GRAD
(03) 838 31 40
(041) 558 534
Št. živali 1
LAZNIK KLEMEN (E)
ZAVODNJE 67, 3325 ŠOŠTANJ
-
(031) 226 844
Št. živali 2
LESJAK IVAN (E)
ČRNI VRH 16, 3304 TABOR
(03) 705 70 63
(031) 709 410
Št. živali 11
LONČAR MATEJ (K)
KORENO NAD HORJULOM 6, 1354 HORJUL
-
(041) 225 631
Št. živali 32
LUSKAR STANISLAV (K)
GOTOVLJE 181, 3310 ŽALEC
-
(041) 329 422
Št. živali 52
MACERL URH (E)
RAVENSKA VAS 26A, 1410 ZAGORJE
-
031 848 777
Št. živali 112
MACERL UROŠ (K)
RAVENSKA VAS 38, 1410 ZAGORJE OB SAVI
-
(041) 413 855
Št. živali 256
MARIBOR BTŠ (K)
VRBANSKA CESTA 30, 2000 MARIBOR
(02) 235 37 00
-
Št. živali 25
MARTINJAK STANE (K)
ZABREZNICA 26A, 4274 ŽIROVNICA
(04) 580 16 13
(041) 519 358
Št. živali 3
MASTNAK ANDREJA (K)
STRAŽA NA GORI 19, 3222 DRAMLJE
(03) 579 80 66
(041) 431 280
Št. živali 75
MATEKOVIČ JURE (K)
RADOVICA 10B, 8330 METLIKA
-
(040) 753 253
Št. živali 12
MILUNIČ VIDA (K)
GORENJSKI VRH 21, 2283 ZAVRČ
(02) 761 10 49
(041) 353 243
Št. živali 21
OBLAK BORIS (E)
ŠT. JANŽ PRI RADLJAH 55, 2360 RADLJE OB DRAVI
(02) 887 18 85
(041) 416 295
Št. živali 50
PENŠEK BRANKO (E)
ZAVODNJE 6, 3325 ŠOŠTANJ
-
(070) 678 242
Št. živali 45
PETEK STANKO (K)
DOL PRI ŠMARJU 8, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
(03) 582 20 77
(031) 677 702
Št. živali 62
PEČARIČ JOŽE (K)
TOMŠIČEVA ULICA 8A, 8330 METLIKA
-
(040) 500 143
Št. živali 56
PIPUŠ MARIJAN (E)
GAJ NAD MARIBOROM 19, 2354 BRESTERNICA
(02) 656 20 91
-
Št. živali 2
PLANTAN JANEZ (K)
KOROŠKA VAS 25, 8000 NOVO MESTO
-
(041) 267 614
Št. živali 15
PRC LOGATEC TESTNA POSTAJA (-)
ROVTARSKA CESTA 38, 1370 LOGATEC
(01) 320 38 79
(051) 487 868
Št. živali 20
RAJŠP DOMINIK (K)
VARDA 23, 2223 JUROVSKI DOL
(02) 729 27 87
(041) 409 637
Št. živali 40
RIHTER LUKA (E)
TIROSEK 13, 3342 GORNJI GRAD
(03) 584 75 53
(040) 707 576
Št. živali 102
ROBLEK ROK (E)
BAŠELJ 32, 4205 PREDDVOR
(04) 25 56 030
(031) 259 226
Št. živali 10
RUPNIK CIRIL (K)
PODJELOVO BRDO 14, 4225 SOVODENJ
-
(040) 127 564
Št. živali 31
SAVŠEK DAVID (E)
GORENJA VAS 28, 1414 PODKUM
(03)567 62 27
(040) 334 522
Št. živali 340
STRMČNIK TOMAŽ (K)
ŠKOFJA RIŽA 4, 1423 DOBOVEC
-
(041) 281 730
Št. živali 51
ULČAR JOŽE (K)
GOZD - REKA 28, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
-
(031) 239 279
Št. živali 47
UMEK SIMON (K)
KONEC 2A, 8000 NOVO MESTO
(07) 308 97 04
031647786
Št. živali 38
VERK JAKOB (K)
KNEZDOL 25, 1420 TRBOVLJE
(03) 562 81 19
(040) 204 678
Št. živali 35
VOLK SIMON (E)
VELIKA BUKOVICA 21, 6250 ILIRSKA BISTRICA
(05) 714 23 82
(031) 604 745
Št. živali 51
ZAGOŽEN MIHAEL (K)
VOLOG 20, 3341 ŠMARTNO OB DRETI
-
(041) 793 576
Št. živali 212
ZMRZLAK MIRAN (E)
RETJE NAD TRBOVLJAMI 10A, 1420 TRBOVLJE
(03) 562 26 75
(040) 229 666
Št. živali 8
ZUPANIČ JELKA (E)
ZGORNJA GORICA 6, 2327 RAČE
(02) 608 29 71
(051) 206 969
Št. živali 49
ČUFER LEON (K)
POD RODICO 1, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
-
(031) 359 265
Št. živali 1
ŠAUPERL DEJAN (K)
RADENSKI VRH 7A, 9252 RADENCI
-
(031) 299 293
Št. živali 17
ŠTEMBERGER DAMIJAN (K)
VRBICA 32, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(041) 410 350
Št. živali 126
ŠTEMBERGER IZIDOR (K)
GREGORČIČEVA CESTA 3, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(041) 469 496
Št. živali 169
ŠTEMBERGER JERICA (K)
VODNIKOVA ULICA 28, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(041) 818 795
Št. živali 126
ŠTEMBERGER JULIJA (K)
VRBICA 2F, 6250 ILIRSKA BISTRICA
-
(041) 415 041
Št. živali 167
ŠTRANCAR METOD (K)
ULICA IVANA KOSOVELA 23, 5270 AJDOVŠČINA
(05) 368 03 66
(041) 788 244
Št. živali 35
ŠUHEL ŠTEFAN (K)
ZVODNO 8, 3000 CELJE
(03) 548 40 85
(031) 811 068
Št. živali 20
ŽAKELJ VINKO (K)
ŠENTJOŠT NAD HORJULOM 1, 1354 HORJUL
(01) 75 40 150
(041) 388 442
Št. živali 162
ŽEVART JOŽE (K)
PAKA PRI VELENJU 44, 3320 VELENJE
-
(041) 944 195
Št. živali 22