Belokranjska pramenka (BP)

Belokranjska pramenka je ena od slovenskih avtohtonih pasem ovc, ki je namenjena prireji jagnjetine.

Stopnja ogroženosti te pasme je ocenjena na kritično, saj je razširjena le lokalno na njenem izvornem območju, in sicer na območju Adlešičev, Črnomlja in Vinice.

Pasma je dobila ime po Beli krajini. Nekoč so jo redili na obeh bregovih reke Kolpe, predvsem v hribovitih in kraških predelih Bele krajine, kjer so še danes razmere za kmetovanje zelo slabe. Belokranjska pramenka je skromna in odporna ovca, dobro prilagojena na kamnite kraške pašnike.

Prevladujejo živali bele barve z značilnimi črnimi lisami ali pikami po glavi, s črnimi ušesi in črnimi pikami po nogah. Črne lise so redkejše v predelih, ki so poraščeni z volno. Živali imajo zelo dolg rep, ki sega skoraj do tal in je ravno tako porasel z resasto volno. Ovne krasijo izjemno bogati rogovi, ki so pri starejših ovnih nekajkrat zaviti. Rogate so tudi nekatere ženske živali, vendar so njihovi rogovi kratki.

Ovce te pasme tehtajo med 30 in 50 kg, ovni malo več, vendar le izjemoma več kot 70 kg. Živali se danes med rejami zelo razlikujejo. V nižinskih krajih so ovce težje, na kraškem terenu pa lažje. Živali imajo dolgo resasto volno, ki jih dobro zaščiti pred mrazom in dežjem.

Ovce so sezonsko poliestrične, torej jagnjijo le enkrat letno, spomladi. Zunajsezonske jagnjitve (tri jagnjitve v dveh letih) so izjemna redkost. Pri rejcih, katerih tropi so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje, se je v zadnjih letih število rojenih jagnjet na ovco in število živorojenih jagnjet v gnezdu povečalo. Vzroke lahko najdemo v izboljšanju tehnologije reje in boljšemu dokrmljevanju ovc v času brejosti. V povprečju imajo ovce 1,15 do 1,20 jagnjet na gnezdo. Jagnjeta dosežejo telesno maso 25 kg šele pri starosti 3 do 4 mesecev, včasih tudi pozneje. Povprečni dnevni prirast jagnjet se giblje od  215 do 230 g/dan. Jagnjeta odlikuje dobra klavnost zaradi tankih kosti , slovijo pa tudi po pregovorno odlični okusnosti mesa. Zaradi majhnega števila živali je precejšen problem parjenje v sorodstvu.

Rejci

Tip reje

Status gospodarstva

K – konvencionalna reja Nad – gospodarstvo z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec
E – ekološka reja Zan – gospodarstvo z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec
več informacij o statusu …
BRIC, SOČA KMETIJSKI ZAVOD (E)
SOČA 54B, 5232 SOČA
(05) 304 26 06
(051) 611 105
Št. živali 57
DAVIDOVIČ DRAGAN (K)
TANČA GORA 14, 8343 DRAGATUŠ
-
(041) 214 243
Št. živali 10
GEŠELJ JOŽE (E, Zan)
ZAPUDJE 11, 8343 DRAGATUŠ
(07) 305 70 09
(041) 619 740
Št. živali 30
GORŠE ALOJZ (K)
ZAPUDJE 8, 8343 DRAGATUŠ
-
(040) 548 457
Št. živali 13
GRABRIJAN IZIDOR (E, Zan)
VELIKA SELA 6, 8341 ADLEŠIČI
-
(041) 981 786
Št. živali 59
GRDUN AMALIJA (K)
PRELOKA 19, 8344 VINICA
-
(070) 742 005
Št. živali 11
HORVAT MIHAELA (K)
LUCOVA 36A, 9203 PETROVCI
(070) 487 014
(031) 772 899
Št. živali 8
JOVANOVIĆ GRETI (K)
DOBINDOL 69, 8323 URŠNA SELA
-
(041) 705 940
Št. živali 79
KAPELE ANTON (K)
DOLENJCI 20, 8341 ADLEŠIČI
(07) 307 02 99
(041) 736 571
Št. živali 16
MATEKOVIČ JURE (K)
RADOVICA 10B, 8330 METLIKA
-
(040) 753 253
Št. živali 10
MILJAVAC VLADIMIRA (E)
KRASINEC 23, 8332 GRADAC
(07) 306 93 13
(051) 351 915
Št. živali 23
PAŠIČ STANE (E)
ŠTREKLJEVEC 16, 8333 SEMIČ
-
(040) 731 442
Št. živali 29
POŽEK TINKA (K)
POBREŽJE 2, 8341 ADLEŠIČI
-
(040) 893 335
Št. živali 37
ROM ANDREJ (K)
DOBLIČKA GORA 6A, 8340 ČRNOMELJ
-
(070) 579 828
Št. živali 16
SELAKOVIČ DENIS (K)
PAUNOVIČI 9, 8341 ADLEŠIČI
(07) 364 64 01
(040) 550 579
Št. živali 11
SELAKOVIČ RANKO (E)
MARINDOL 30, 8341 ADLEŠIČI
(07) 307 02 33
(041) 634 797
Št. živali 100
V MARIBORU UNIVERZA (E)
SLOMŠKOV TRG 15, 2000 MARIBOR
(041) 641 174
-
Št. živali 10
VARDIJAN ANTONIJA (K)
JANKOVIČI 5, 8341 ADLEŠIČI
(07) 307 00 54
-
Št. živali 20
VENDRAMIN ALEŠ (E)
GONJAČE 39, 5211 KOJSKO
-
(041) 307 891
Št. živali 54
VESELIČ MIRKO (E)
FUČKOVCI 4, 8341 ADLEŠIČI
(070) 753 096
(070) 753 113
Št. živali 28
ČEZ DEVET, D.O.O. SEDEM (K)
VRTAČA 3, 1000 LJUBLJANA
-
(041) 397 327
Št. živali 25
ŽVELEC MARTIN (K)
JEGRIŠE 23, 1217 VODICE
-
(031) 717 298
Št. živali 33