Drežniška koza (DR)

Drežniška koza je edina slovenska avtohtona pasma koz v Sloveniji. Najbolj je razširjena na območju Bovca, Tolmina in Drežnice. Pasma je kritično ogrožena, njen glavni rejski cilj je povečevanje populacije in preprečevanje parjenja v sorodstvu.

Pasma je dobila ime po vasi Drežnica. Živali te pasme so v preteklosti omogočale poseljenost odročnih krajev s težjimi razmerami za pridelovanje hrane. Stroge zahteve nekdanjih oblasti po omejitvi in celo prepovedi paše koz, so drastično zmanjšanje stalež koz, predvsem po drugi svetovni vojni. Nekaterim rejcem je uspelo ohraniti nekaj živali in s tem dragoceni del slovenske kulturne in naravne dediščine. Drežniška koza je izrazito pašna žival in zelo primerna za ekstenzivne pogoje reje.

Po namenu reje sta se v preteklosti, glede na lokacijo izvora, razvila dva načina reje- mlečni in mesni. Na območju Bovca so mlečne reje. Rejci tam ohranjajo tradicijo svojih prednikov in v določenem razmerju iz surovega, polnomastnega, kozjega, ovčjega in kravjega mleka izdelujejo značilen “bovški sir”. Drežniške koze v mlečnih rejah so bile bolj čvrste konstitucije in manj robustne. Vime je velikokrat precepljeno in neizenačeno z neizenačenimi seski. Pogosto je temno obarvano.

Na območju Drežnice redijo živali v mesnih rejah. Rejci imajo koze v planini od zgodnje pomladi do začetka zime in jih redijo izključno za prirejo mesa kozličev, zato odbirajo živali z večjo sposobnostjo vzreje kozličev v ekstenzivnih pogojih. Pripusti so sezonski in potekajo na paši v avgustu in septembru. Koze pri teh mesnih rejah imajo močno konstitucijo in močne kosti ter so morda bolj robustnejše. Mladiče odstavijo spomladi pred odhodom tropov v planine. Zaradi dolge pašne sezone rejci nimajo veliko stika z živalmi, kar se odraža v njihovem bolj živahnem, skoraj divjem temperamentu. Vime pri teh kozah, ki jih ne molzejo imajo majhno vime in ima kratke seske.

Obarvanost koz je zelo raznolika. Prevladujejo temneje obarvane živali; črne (ena tretjina populacije), sivočrne (po domače poimenovane zelene), črne z belimi lisami po glavi in trupu (golobaste) ter črne in sivočrne z rožo na čelu (zelena plista). Pojavljajo se tudi rjave, rumenorjave, črnorjave (sajaste) in bele s črnimi lisami (pirnjaste ali blekaste). Nekatere živali so po grebenu hrbta in stegnih porasle z daljšo dlako (cimbasta). Za samce in nekatere samice je značilna močno razvita brada. Na vratu se pogosto pojavljajo zvončki. Rogovi pri kozlih so veličastni, saj lahko dosežejo v dolžino tudi en meter. V večini primerov so rogate tudi koze. Koze so težke od 40 do 60 kg in imajo višino vihra od 60 do 70 cm. Kozli tehtajo od 50 do 70 kg in imajo višino vihra od 65 do 75 cm.

Drežniško kozo odlikujeta odpornost in odlična prilagojenost na skromne pogoje reje. Pasma je sezonsko poliestrična. Povprečno število rojenih kozličev na kozo na gnezdo je 1,3 pri mlečnih rejah in 1,0 pri mesnih rejah. Koze, ki jih molzejo dosegajo mlečnost 360 kg mleka v laktaciji s 4,5 % mlečne maščobe in 3,4 % mlečnih beljakovin.

Rejci

Tip reje

Status gospodarstva

K – konvencionalna reja Nad – gospodarstvo z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec
E – ekološka reja Zan – gospodarstvo z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec
več informacij o statusu …
ARH BOŠTJAN (E)
GABRŠKA ULICA 15, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
-
(041) 413 403
Št. živali 6
BERGINC ALOJZ EDVARD (K)
LOG ČEZSOŠKI 22, 5224 SRPENICA
(05) 384 57 28
(040) 234 029
Št. živali 10
BERGINC JANJA (K)
DREŽNIŠKE RAVNE 42, 5222 KOBARID
-
(031) 509 160
Št. živali 47
BIZJAK DARJO (K)
DREŽNICA 2, 5222 KOBARID
(05) 384 85 13
(040) 870 265
Št. živali 5
BIZJAK IVAN (K)
DREŽNIŠKE RAVNE 12, 5222 KOBARID
(05) 384 86 14
-
Št. živali 7
BRIC, SOČA KMETIJSKI ZAVOD (K)
SOČA 54B, 5232 SOČA
(05) 304 26 06
(051) 611 105
Št. živali 17
CEGLAR IRENA (K)
VALVAZORJEVA ULICA 16, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
-
(041) 255 079
Št. živali 6
CUDER TINE (K)
DVOR 9, 5230 BOVEC
(05) 388 66 76
(041) 395 389
Št. živali 43
FEDRIGO SANDI (E)
MATAVUN 5, 6215 DIVAČA
-
(041) 769 967
Št. živali 26
GORDON-FERENČAK TINA (K)
NOVA ULICA 16, PETIŠOVCI, 9220 LENDAVA
-
(070) 455 336
Št. živali 5
HORVAT SIMON (K)
BAŠELJ 43A, 4205 PREDDVOR
-
(031) 770 216
Št. živali 8
IPŠA DARKO (E)
CANKARJEVA ULICA 89, 9000 MURSKA SOBOTA
-
(041) 276 898
Št. živali 10
IVANČIČ JOŽE (K)
DREŽNIŠKE RAVNE 29, 5222 KOBARID
(05) 384 86 20
-
Št. živali 13
KANALEC JOŽEF (K)
DREŽNIŠKE RAVNE 25, 5222 KOBARID
-
(041) 719 294
Št. živali 13
KENDA MARKO (E)
BAČA PRI PODBRDU 14, 5243 PODBRDO
(05) 380 85 60
(041) 657 035
Št. živali 15
KOREN MARKO (K)
MAGOZD 16 A, 5222 KOBARID
-
(040) 604 646
Št. živali 41
KOREN SREČKO (E)
DREŽNIŠKE RAVNE 33, 5222 KOBARID
(05) 384 85 90
(041) 333 504
Št. živali 30
KOS ALEŠ (E)
ZABREZNIK 1, 1411 IZLAKE
-
(051) 657 741
Št. živali 11
KOVAČIČ URBAN (E)
MALE DOLE PRI STEHANJI VASI 16, 8213 VELIKI GABER
-
(041) 952 682
Št. živali 9
KOZOLE JURČEK (E)
KREMEN 25, 8270 KRŠKO
-
(040) 502 301
Št. živali 10
KRAVANJA BLAŽ (K)
MALA VAS 60, 5230 BOVEC
(05) 388 67 53
(041) 542 781
Št. živali 77
LOČNIŠKAR TOM (E)
PEDROVO 1, 5295 BRANIK
-
(040) 601 307
Št. živali 30
MATAJURC MATEJA (K)
DREŽNICA 27, 5222 KOBARID
(05) 384 85 12
(041) 337 389
Št. živali 17
MATAJURC MIRO (K)
TRNOVO OB SOČI 47, 5222 KOBARID
-
(041) 704 214
Št. živali 25
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO BF, (K)
GROBLJE 3, 1230 DOMŽALE
-
(051) 487 868
Št. živali 1
PIRNAT ANTON (K)
TRŠKE NJIVE 36, 8360 ŽUŽEMBERK
-
(031) 294 995
Št. živali 12
PODGORŠEK JANEZ (K)
PODLEŠJE 19, 3230 ŠENTJUR
-
(070) 810 033
Št. živali 9
PREZELJ IGOR (E)
KAL-KORITNICA 24, 5230 BOVEC
-
(051) 302 610
Št. živali 39
RAZINGAR ROK (K)
PLANINA POD GOLICO 59A, 4270 JESENICE
-
(041) 818 031
Št. živali 7
ROŽIČ MARTIN (K)
LISCE 18, 3000 CELJE
-
(040) 662 070
Št. živali 18
RUS MILOŠ (K)
LOKOVEC 8, 5253 ČEPOVAN
-
(041) 419 570
Št. živali 10
SKOČIR TEJA (E)
RTIČE 4, 1414 PODKUM
-
-
Št. živali 6
SMRTNIK JANEZ (E)
SPODNJE JEZERSKO 14, 4206 ZGORNJE JEZERSKO
-
(041) 368 903
Št. živali 13
SOVRE JANEZ (K)
ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 27A, 1420 TRBOVLJE
-
(041) 270 470
Št. živali 11
URŠIČ FRANC (E)
IDRSKO 102, 5222 KOBARID
-
(051) 830 670
Št. živali 38
URŠIČ JURIJ (K)
DREŽNICA 33, 5222 KOBARID
(05) 384 85 83
(031) 665 966
Št. živali 32
URŠIČ NADA (K)
BORJANA 95, 5223 BREGINJ
-
(051) 356 665
Št. živali 54
ZUPANČIČ DAVOR (K)
PODGORJE PRI PIŠECAH 27, 8255 PIŠECE
-
(040) 303 987
Št. živali 11
ŠVAB MIHA (K)
ZGORNJE VETRNO 8, 4294 KRIŽE
-
(041) 209 828
Št. živali 40